Een bloedonderzoek bij uw huisdier

Een bloedonderzoek kan ons helpen bij het stellen van een diagnose. Ook kunnen we kiezen voor een preventief bloedonderzoek om te controleren of alle organen nog goed functioneren of vooraf aan een ingreep waarbij een narcose wordt toegediend.

Hoe bereidt u uw huisdier voor?

Meestal moet uw huisdier nuchter zijn bij bloedafname, wat betekent dat het niet mag eten gedurende 12 uur voor de bloedafname. Uw huisdier mag wel water blijven drinken! Wij laten u altijd vooraf weten in welke staat uw huisdier moet komen. Indien  mogelijk plannen wij de bloedafname aan het begin van de ochtend, zodat uw dier daarna weer kan eten.

Wat gebeurt er precies?

We nemen bloed af uit de voorpoot van grote dieren of in de hals bij kleine dieren. Daarvoor scheren we eerst wat vacht weg om de ader goed te kunnen vinden. Afhankelijk van het onderzoek hebben we meer of minder bloed nodig. Uiteraard kunt u hier gewoon bij blijven en uw dier geruststellen, waar nodig.

Wat kan een bloedonderzoek ons vertellen?

Het bloed heeft vele functies, zoals het transport van zuurstof in het lichaam, maar ook het vervoer van hormonen, mineralen en voedingsstoffen. Via het bloed kunnen we allerlei aandoeningen opsporen. Voor sommige testen dienen we het bloed op te sturen naar een laboratorium maar we proberen altijd zo snel mogelijk te achterhalen wat de gezondheidstoestand van uw huisdier is, zodat we waar nodig een adequate behandeling kunnen starten.

Tips

Probeer zelf rustig te blijven. Uw huisdier voelt uw stemmingen haarfijn aan en kan onrustig worden door u;

 

Ga in het gezichtsveld van uw huisdier staan bij de bloedafname en spreek hem/haar rustig doe. Uw huisdier zal het fijn vinden om een vertrouwd iemand te zien.